Polityka Prywatności

zgodna z RODO stanowiąca część Polityki Bezpieczeństwa firmy, obowiązuje od 10 stycznia 2019

1. Postanowienia Ogólne i dane Administratora

 1. Administratorem Państwa danych osobowych związanych z korzystaniem z portalu zmiananazdrowie.pl oraz wszelkich usług świadczonych w ramach związanej z nim działalności jest Zmiana Na Zdrowie – Poradnia Dietetyczna i Psychodietetyczna Joanna Bojar z siedzibą przy ul. Partyzantów 1/2 lokal 112, 10-522 w Olsztynie, NIP 7393737504, REGON 382184076 – zwana dalej Administratorem.
 2. Klientem według niniejszej Polityki nazywana jest osoba korzystająca z jakichkolwiek usług świadczonych przez Administratora m.in. w ramach portalu zmiananazdowie.pl, prowadzonej działalności związanej z w.w. firmą oraz newslettera,
 3. Podanie danych jest dobrowolne, a typ i sposób ich przetwarzania zależny jest od rodzaju wybranej przez Państwa usługi. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Administrator gwarantuje zachowanie należytej staranności w zakresie zapewnienia poufności wszelkich przekazanych i gromadzonych danych osobowych, zapewnia również podjęcie wszelkich środków ich bezpieczeństwa i ochrony wymaganych przez przepisy RODO. Powyższe dane są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. W tym celu używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację usług.

2. Typ, cel i sposób przetwarzania danych

 1. W ramach świadczonych przez Administratora usług w formie stacjonarnej bądź współpracy online przetwarza on następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia – wiek, płeć, numer telefonu, adres email, informacje odnośnie sposobu żywienia, stylu życia, stan zdrowia (aktualny stan zdrowia, przebyte choroby, zabiegi lub operacje, alergie, zażywane leki, wyniki badań), pomiary antropometryczne (wzrost, masa ciała, obwody), adres IP (w razie współpracy online) oraz wszelkie pozostałe przekazane informacje. W ramach świadczenia usługi newslettera są to: imię, nazwisko, adres email, adres IP.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu:
  1. świadczenia usług związanych z prowadzoną działalnością – m.in. zapisów na konsultacje i ich realizację, zamówienia programów żywieniowych,
  2. utrzymywania kontaktów z Klientami – w formie telefonicznej, drogą e-mail, Skype,
  3. wysyłki materiałów informacyjnych, zniżek, oraz marketingowych za pośrednictwem newslettera.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.,
 2. zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klientów – w przypadku zapisu na newsletter.
 5. zgodnie z regulacjami retencji danych (przechowywane w celu poprawnego działania Poradni przez okres nie dłuższy niż 10 lat od ostatniej wizyty lub krócej w zależności od wycofania zgody).
 6. w przypadku korzystania z usług osób współpracujących z Administratorem w ramach działalności firmy (np. psycholog, współpracujący dietetyk, księgowa) dane osobowe Klientów, ich cel, sposób przetwarzania oraz zapewnienie prywatności i pozostałe wymienione w niniejszej Polityce Prywatności zasady dotyczą i obowiązują osoby prowadzącej/współpracującej (na podstawie umowy upoważnienia przetwarzania danych).

4.  Prawa użytkowników portalu www.zmiananazdrowie.pl i Klientów Zmiana Na Zdrowie – Poradnia Dietetyczna i Psychodietetyczna Joanna Bojar

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują Klientom następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem kontakt@zmiananazdrowie.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

5. Bezpieczeństwo i udostępnianie danych osobowych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione lub przetwarzający, z którymi Administrator współpracuje.
 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody wyłącznie w zakresie ewentualnego dochodzenia roszczeń Administratora.
 5. Dane w wersji elektronicznej przechowywane są na komputerze w siedzibie Zmiana Na Zdrowie – Poradnia Dietetyczna i Psychodietetyczna Joanna Bojar (zabezpieczonym hasłem) lub na poczcie email Administratora (również zabezpieczonej dodatkowo hasłem). Dane w wersji papierowej są przechowywane w „teczce pacjenta” w siedzibie, w szafie zamykanej kluczem. Sposoby zabezpieczenia lokalu: zamki, wejście do budynku wyłącznie dla posiadaczy karty magnetycznej. Dodatkowo wejście do lokalu monitorowane jest całodobowo przez urządzenia do rejestracji obrazu. Dostęp i znajomość haseł znana jest wyłącznie Administratorowi. Dane nie są przechowywane na dyskach zewnętrznych czy też serwerach.

6. Pliki cookies

 1. Portal www.zmiananazdrowie.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 2. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści portalu, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 3. W portalu wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator gromadzi i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

7. Cookies i skrypty partnerów i jednostek współpracujących z Administratorem

 1. Tego typu cookies mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Administratorowi bądź zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane. Są to:
  1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) – logowanie, statystyki, spersonalizowana reklama,
  2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA) – logowanie, pixel remarketingu,
  3. ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000347997, NIP 7010224868, REGON 14227665- Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.znanylekarz.pl
 2. W przypadku niewyrażenia zgody na gromadzenie plików cookies Klient może zablokować ich umieszczenie konfigurując swoja przeglądarkę internetową. W przypadku zablokowania plików cookies portalu lub podmiotów współpracujących Administrator nie jest w stanie zagwarantować optymalnego działania portalu oraz korzystania jego usług. Administrator starannie dobiera partnerów oraz jednostki współpracujące, nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną administratorów tych stron. W przypadku wystąpienia wątpliwości, zaleca się dodatkowo podjęcie decyzji w sprawie powierzenia im danych osobowych i prowadzonej polityki oraz samodzielną weryfikację każdego z nich.
×

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „×” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóy wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności